Podejmujemy nowe wyzwania :)

14 listopada czworo naszych nauczycieli uczestniczyło w ogólnopolskiej konferencji Zrozumieć więcej. Nauczyć łatwiej. Dotyczyła ona wyzwań przed którymi stoją współcześni uczniowie i nauczyciele szkół średnich. Dowiedzieliśmy się wiele o budowie i pracy mózgu nastolatków, świecie, życiu i środowisku szkolnym funkcjonującym w umyśle nastolatków a także o ich umiejętności angażowania się w naukę i radzenia sobie z wyzwaniami jakie niesie współczesna szkoła średnia.
Poznaliśmy przydatne techniki wspomagające uczenie się i zapamiętywanie, które mogą pomóc uczniowi samodzielnie uczyć się oraz sposoby prezentacji treści w nauczaniu trudnych zagadnień. Mówiliśmy także o efektywności osobistej nauczyciela w obliczu zmian. Teoretyczne wykłady zamknął panel dyskusyjny.