Dentysta

Informujemy, że od stycznia 2020 r. uczniowie naszej szkoły objęci są opieką stomatologiczną w gabinecie „Perłowy uśmiech”, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 lok. 105,  Łomża.

Nowości w bibliotece szkolnej – czerwiec 2019

Marek Wyrzykowski. Outsider Artura Winiarskiego to pierwsze opracowanie poświęcone twórczości żyjącego w latach 1951–2014 artysty malarza, profesora sztuk plastycznych, absolwenta i pedagoga ASP w Warszawie. Autor analizuje dostępne dzieła Wyrzykowskiego, przedstawia realia lat 70. ubiegłego wieku, w których malarz miał bardzo udany debiut i odnosił sukcesy nie tylko w Polsce, ale i Belgii, a także zastanawia się nad przyczynami jego późniejszego niebytu w życiu artystycznym i w historii Czytaj więcej…

Pracownia rysunku i malarstwa – nauczyciel prowadzący: Anna Karwowska

Pracownia rysunku i malarstwa rozwija wiedzę i umiejętności które są podstawą na dalszej drodze edukacyjnej – studia artystyczne. Na zajęciach z rysunku i malarstwa  podstawą jest indywidualna współpraca ucznia z nauczycielem, ogólne korekty i przeglądy całej grupy. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 15 osobowych , Czytaj więcej…

Pracownia rysunku i malarstwa – nauczyciel prowadzący: Teresa Adamowska

Pracownia rysunku i malarstwa jest miejscem rozwoju artystycznego uczniów naszego liceum. Tu odbywają się studia z zakresu formy plastycznej w oparciu o martwe natury, postać, pejzaż, tematy z wyobraźni. Pod okiem nauczyciela młodzież poznaje zagadnienia kompozycji, barwy, bryły, światła, linii, faktury, przestrzeni oraz związków i układów Czytaj więcej…

Pracownia grafiki – nauczyciel prowadzący: Katarzyna Swoińska

Techniki graficzne to pierwsza specjalizacja Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży. Na jej podbudowie szkoła się rozwija od 25 lat. Tradycyjny warsztat graficzny nie traci na sile, a dziś, obok powszechnej cyfryzacji nabiera innego wymiaru. Uczniowie chętnie realizują swoje dyplomy w technikach warsztatowych. Nasz Czytaj więcej…

Nowości w bibliotece szkolnej – maj 2018

Pozycje przekazane przez Centrum Edukacji Artystycznej: Szkoła artystyczna. Kwartalnik CEA. Zeszyt 1/2018 Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne CEA. Zeszyt nr 4 – Różnorodność oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych w szkolnictwie artystycznym Bissinger-Ćwierz U., Nogaj A., Strategie radzenia sobie z tremą, Warszawa 2018   Książka przekazana w darze przez autora: Rzeźbiarzu mój – poeto… Czytaj więcej…

Nowości w bibliotece szkolnej – marzec 2018

Sztuka w procesie-proces w sztuce.Ku nowej filozofii ochrony dziedzictwa kultury. Projekt badawczy i redakcja naukowa Iwony Szmelter Jan Tarasin. Metamalarstwo. Projekt badań, ochrony, konserwacji i restauracji. Andrzej Rysiński. Ostre cięcie/Sharp cut– album monograficzny. Fangor. Plakaty Plakaty, Mieczysław Wasilewski  Dziekanka artystyczna. Fenomen kultury niezależnej 1972–1998 na Krakowskim Przedmieściu Czytaj więcej…