„Cienie między słowami” – słuchowisko radiowe Michała Kuropatwy

„Cienie między słowami”, słuchowisko radiowe Michała Kuropatwy, to najlepsza praca w grupie szkół ponadgimnazjalnych w ogólnopolskim konkursie literacko – plastycznym „Nasi sąsiedzi – Żydzi”.
Podsumowanie VI finału konkursu odbyło się w sobotę, 16 czerwca 2018 r., jako pierwszy punkt programu Festiwalu Dni Kultur w Sztettlu Żydowskim w Chmielniku, „Shalom na Wspólnej”.
Na uwagę zasługuje zdanie profesora historii UJK w Kielcach, komentującego poziom konkursu: „Niektóre z waszych prac przechodzą do świata nauki i stanowią informacje do badań naukowych”.
Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej, a współorganizatorami: Gmina Chmielnik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Z regulaminem konkursu przysłanego przez Oddział IPN Białystok na stronę Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży, zapoznaliśmy się w styczniu 2018 r. Michał zrealizował pracę w kategorii „słuchowisko radiowe”, która na szczeblu wojewódzkim zajęła I miejsce i została przesłana na konkurs ogólnopolski, gdzie utrzymała pozycję.
Historie prawdziwe z Łomży i okolic, dotyczące holokaustu i pomocy Żydom w czasie wojny zainteresowały Michała na tyle, że przedstawił je plastycznie w narracyjnym tryptyku malarskim, który w 2016 r. wysłaliśmy na konkurs plastyczno – literacki, „Z inspiracji Kulturą Żydowską”, zorganizowany przez Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.
Jego prace zakwalifikowały się do wystawy, a następnie wystawione były w Muzeum Północno – Mazowieckim w Łomży na spotkaniu z p. dr Nirit Krakover z Izraela, dotyczącym losów Żydów z Łomży (artykuł na 4lomza pt. Żydzi z Łomży z 18 listopada 2016 r.).
Nagranie autorstwa Michała jest kontynuacją tematu i jego pogłębieniem o bezpośrednie relacje osób, które znają fakty, dysponują dowodami lub dzielą się informacjami pochodzącymi od naocznych świadków.
„Cienie między słowami”, to głosy osób występujących, ich relacje i świadectwa wzbogacone o efekty dźwiękowe działające na wyobraźnię.

W konkursie wzięło udział 155 uczniów z 12 województw. Nasze województwo mocno zaznaczyło się na liście laureatów. Uczennica jednej z białostockich szkół podstawowych zdobyła II nagrodę za pracę plastyczną, a trzech uczniów LO z Dąbrowy Białostockiej, wyróżnienie za film.
Pan Paweł Kalisz, pracownik Oddziału IPN Białystok, który towarzyszył nam w podróży do Chmielnika, wyraził dumę z godnego zaprezentowania naszego województwa przez laureatów i podziękował uczniom i nauczycielom, opiekunom konkursowych przedsięwzięć za pracę uwieńczoną sukcesami.
To była niezapomniana wyprawa, a program „Shalom na Wspólnej” obfitował w koncerty i inscenizacje przenoszące nas w czas bogatszy kulturowo, barwny i piękny. Spektakl teatralny „Szlemiel” wg I. B. Singera przedstawiony przez grupę aktorów teatru alternatywnego z Cieszyna wycisnął nam łezkę i uświadomił jak mało wiemy o kulturze naszych dawnych sąsiadów – Żydów.

Państwu Zofii i Mieczysławowi Bieńkom oraz Marysi Bujko dziękujemy za życzliwość w realizacji słuchowiska.
Oddziałowi IPN w Białymstoku dziękujemy za wspaniałą organizację wyjazdu.
Michałowi, młodemu artyście o wielu talentach – gratulujemy I nagrody!

Teresa Adamowska