! COVID-19 ! Nauczanie zdalne.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz komunikatem CEA  ogłoszonym wieczorem, 23 października 2020 r., informujemy, że: ograniczeniu ulega funkcjonowanie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży. Zajęcia edukacyjne artystyczne i ogólnokształcące w okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

O zmianach i ustaleniach dotyczących funkcjonowania szkoły uczniowie i rodzice będą na bieżąco informowani za pomocą e-dziennka oraz szkolnej strony internetowej.