Dla serca Julii Kierzkowskiej

Julcia jesteśmy z Tobą!

W piątek 29 października 2021 wszyscy spotkaliśmy się na szkolnej auli dla Julii Kierzkowskiej aby wesprzeć zbiórkę pieniędzy na operację jej serduszka. Wielu uczniów przyszło w strojach, czym nadali szczególnego nastroju. Każdy mógł skosztować przysmaków z kawiarenki i napić się herbaty. Cały dzień młodzież, nauczyciele i administracja szkoły kupowała fanty przygotowane przez klasy. Centralnym punktem wydarzenia była aukcja SUPERFANTÓW prowadzona przez Jakuba i Janka. Uczestnicy z determinacją walczyli i przelicytowali swoje upatrzone fanty. Inicjatorką przedsięwzięcia była Pani Anna Faszcza dzielnie wspierana przez Panią Elżbietę Szleszyńską.

Dzięki wspaniałej postawie wszystkich członków naszej szkoły zebraliśmy kwotę w wysokości 2263 zł.

Wszystkich przyjaciół szkoły także zachęcamy do wsparcia i pomocy Julii Kierzkowskiej. Darowizny można wpłacać przez portal siepomaga.pl:
https://www.siepomaga.pl/julia-kierzkowska
lub licytować fanty na profilu Facebook:
https://www.facebook.com/groups/507901990289835