Dzień bez wagarów 2017

Tradycją naszej szkoły staje się fakt, że uczniowie w Pierwszy Dzień Wiosny niechętnie opuszczają szkolne mury. Przysłowiowy Dzień Wagarowicza spędzają w szkole! Dlatego  Samorząd Uczniowski przekornie nazwał go Dniem Bez Wagarów i dostarcza wszystkim członkom naszej społeczności szkolnej mnóstwa radości i pyszności 😉