Konkurs MOJE PASJE, MOJE STYPENDIUM

W ramach kampanii społecznej „Czytam, więc wiem”, którą od września prowadzą wspólnie „Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna” , ogłoszony został konkurs „Moje pasje, moje stypendium”.
Celem konkursu jest: rozbudzenie w uczniach chęci do poszerzania swoich zainteresowań, naukowych pasji, pogłębiania wiedzy o otaczającej rzeczywistości oraz promowanie i wspieranie uczniów posiadających swoje naukowe pasje. Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu w dowolnej formie swoich pasji i uzasadnieniu , jak stypendium pomogłoby je rozwijać.

Nagrodą w konkursie jest stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie przekazywane od listopada do czerwca przyszłego roku. Nagrodę uzyska 10 uczniów.
Prezentacje należy przesłać do 5 listopada pocztą elektroniczną na adres wiem@mediaregionalne.pl (nadając listowi tytuł: „Moje pasje, moje stypendium”) lub pocztą tradycyjną na adres redakcji: Media Regionalne, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok (z dopiskiem „Moje pasje, moje stypendium”). Do każdej pracy powinny zostać dołączone informacje o uczestniku konkursu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, data urodzenia, nazwa i adres szkoły, klasa, do której uczęszcza uczeń oraz numer telefonu do rodzica.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa podlaskiego, którzy nie ukończyli 19 roku życia. Nadesłane prezentacje kapituła konkursu oceniać będzie w trzech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W każdej kategorii zostanie wyodrębnionych co najmniej dwóch laureatów.
Spotkanie kapituły konkursu odbędzie się 13 listopada. W jej skład wejdą redaktorzy naczelni „Kuriera Porannego” i „Gazety Współczesnej”, zastępca dyrektora zarządzającego Mediów Regionalnych oddziału w Białymstoku oraz opiekun projektu „Czytam, więc wiem”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego” 23 listopada.
Regulamin dostępny jest na stronach poświęconych kampanii „Czytam, więc wiem” http://www.wspolczesna.pl/wiem oraz http://www.poranny.pl/wiem
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: wiem@mediaregionalne.pl oraz telefonując pod numer: 85 74 87 423 – od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 14:00.

moje_pasje_moje_stypendium