Konsultacje dla kandydatów 2021

Konsultacji udzielają nauczyciele plastycy
od 15 lutego 2021, od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30 – 15:30,
w piątki od 8:30 do 17:00.

Na konsultacje obowiązują zapisy telefoniczne pod nr telefonu: 86 218 84 19
Konsultacje są bezpłatne.
 Kandydaci przynoszą ze sobą swoje prace rysunkowe i malarskie. Obowiązują maseczki, dezynfekcja dłoni i zachowanie dystansu.

Kontakt:
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1,
18-400 Łomża
Tel./fax 86 218 84 19
e-mail: sekretariat@lplomza.pl