List Pani Minister prof. Małgorzaty Omilanowskiej na zakończenie roku szkolnego 2014/2015