List wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkół Artystycznych, Szanowni Państwo!

W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego zwracam się do Państwa z serdecznymi pozdrowieniami, ale przede wszystkim z wyrazami wsparcia w obliczu niełatwej epidemicznej sytuacji.

Szkoły artystyczne są jedną z gałęzi ogólnopolskiego systemu oświaty, nad którym pieczę sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest wolą wszystkich organów państwa odpowiedzialnych za organizację szkolnictwa, aby wejście w nowy rok szkolny odbyło się w sposób roztropny i odpowiedzialny. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Państwa, abyśmy realizowali zalecenia i wytyczne w zakresie obecnej organizacji procesu nauczania zarówno w szkolnictwie ogólnym, jak i artystycznym.

Szkoły artystyczne to miejsce, które zapewnia uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Tutaj mogą realizować swoje zamierzenia, rozwijać uzdolnienia i pielęgnować pasje. Utalentowani adepci sztuki stanowią dla nauczycieli nie lada wyzwanie. Jednak dzięki ich pracy, krok po kroku, uczniowie zdobywają coraz to nowe umiejętności, aż w końcu stają się kolejnym pokoleniem artystów, których osiągnięcia możemy z dumą podziwiać w kraju i za granicą. To dzięki harmonijnej współpracy oraz wsparciu nauczycieli i rodziców nasi uczniowie przynoszą nam tak wiele sukcesów i radości.

W bieżącym roku trwa podjęty przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego program termomodernizacji szkolnictwa artystycznego. To unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie inwestycyjne objęło 187 nigdy wcześniej nie modernizowanych budynków szkolnych należących do 139 jednostek oświatowych. Dzięki niemu już 104 nieruchomości, w większości należące do szkół artystycznych w małych ośrodkach, służą społecznościom szkolnym. Obecnie realizowanych jest kolejnych 26 przedsięwzięć budowlanych. Dzięki temu programowi standard warunków pracy i nauki w szkołach artystycznych będzie z roku na rok coraz wyższy, odpowiadając aspiracjom i potrzebom uczniów i pedagogów.

Całej społeczności szkół artystycznych składam życzenia udanego, spokojnego i zdrowego nowego roku szkolnego.

Z wyrazami szacunku
Piotr Gliński

Otwórz dokument List ministra kultury, Piotra Glińskiego na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021