List wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy i Przyjaciele Szkół Artystycznych,

Szanowni Państwo!

Przypadający dziś Dzień Edukacji Narodowej stwarza okazję do wyrażenia mojej głębokiej wdzięczności dla całego środowiska pedagogów szkół artystycznych. To właśnie Państwa rola – wydobyć na światło dzienne potencjał talentu polskich młodych muzyków, plastyków, tancerzy i artystów cyrkowych. Dzięki Waszej cierpliwej pracy polska kultura każdego roku cieszy się z napływu jej nowych, pełnych pasji przedstawicieli. Oni, w nieustannej sztafecie pokoleń twórców, podejmują odpowiedzialność za kształt narodowej sztuki, wzbogacając go młodzieńczym entuzjazmem i autentyzmem uczuć.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy świadomi, z jakim nakładem pracy i środkówwiąże się wychowanie młodych artystów. W obliczu znanych trudności na rynku energii, z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż nasze zabiegi w zakresie termomodernizacji budynków szkół artystycznych są już w końcowej fazie. Cieszę się, że na właściwy czas zapewniliśmy dużej liczbie szkół warunki, w których zużycie mediów niezbędnych do ogrzania i oświetlenia siedzib będzie niższe niż przed remontami. Rząd pracuje nad rozwiązaniami w zakresie ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii, jakimi są szkoły. Nasze szkolnictwo także będzie objęte tymi działaniami.

Niezmiennym celem resortu jest stworzenie jak najbardziej przyjaznych warunkówpracy i nauki w szkołach artystycznych. Zaawansowane są prace nad optymalizacją ramowych planów nauczania i podstaw programowych szkolnictwa artystycznego. Chcemy, aby nauka stała się przystępniejsza i bardziej adekwatna do naszych czasów; aby główne przedmioty zyskały właściwe wsparcie w zajęciach teoretycznych i ćwiczeniowych. Obserwujemy pozytywny odbiór poszerzenia palety egzaminów dyplomowych w szkolnictwie muzycznym. Dążymy do podniesienia rangi szkolnictwa artystycznego w ramach kwalifikacji zawodowych. Podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nas działań jest zawsze dobrostan uczniów i nauczycieli, a w jego ramach reagowanie na wnioski, propozycje i postulaty.

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej świętujemy w jednych murach z ukraińskimi uczniami i nauczycielami. Zapewniam o naszym wsparciu dla uchodźców i o ciągłym staraniu o ich dobry byt wobliczu narodowego nieszczęścia.

Szanowni Państwo!

O wysokim poziomie polskiego szkolnictwa artystycznego najlepiej świadczą fakty. W trwającym XVI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego polska reprezentacja jest jedną z najliczniejszych. To są Wasi wychowankowie, to są uczniowie polskich szkół, którzy już w tak młodym wieku wspinają się na szczyty artyzmu. Składam najserdeczniejsze wyrazy podziwu dla naszych uczestników i dla ich nauczycieli, ale moje świąteczne powinszowania adresuję do wszystkich członków społeczności szkolnictwa artystycznego w Polsce. Niech nadchodzące dni będą dla Państwa pasmem satysfakcji i radości, wynagradzającej codzienne zmagania. Życzę Państwu zdrowia, pomyślności oraz poczucia artystycznego i zawodowego spełnienia.

Piotr Gliński