„Łomżyńskie podwórka”

Prace uczniów klas III zrealizowane w czerwcu 2019 pod okiem nauczycieli prowadzących: p.Teresy Adamowskiej i p.Anny Karwowskiej