Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

7 września 2018 r., dzień przed Narodowym Czytaniem powieści S. Żeromskiego pt. Przedwiośnie, w Liceum Plastycznym im. Wojciecha Kossaka w Łomży odbyło się szkolne czytanie tego znakomitego dzieła. Oryginalne interpretacje lektorów przybliżyły słuchaczom fragmenty opisów szklanych domów, dworku w Nawłoci czy bawiących się dzieci z przygranicznego miasteczka.
Wszyscy wiemy, że czytać trzeba codziennie. Ale po co?….Oto kilka zalet z czytania książek:

1. Wzbogacanie słownictwa i sprawności językowej
2. Poszerzanie świadomości o świecie
3. Rozwijanie fantazji
4. Zdobywanie wiedzy
5. Wpływ na umiejętność precyzyjnego wyrażania uczuć
6. Relaks – książka bawi, motywuje, uświadamia
7. Pobudzanie do myślenia
8. Poznanie dobra i zła, moralności
9. Lepsze zrozumienie zawiłej, nie zawsze jednoznacznej rzeczywistości
10. Uświadomienie sobie złożoności wielu kwestii
11. Wzmocnienie poczucia własnej wartości
12. Uczenie się tolerowania odmienności
13. Przezwyciężanie trudów samotności – książka może być naszym przyjacielem w smutku
14. Poznawanie swojego dziedzictwa kulturowego
15. Budowanie silnych więzi miedzy pokoleniami
16. Lepsza pamięć w sędziwym wieku
17. Zachowanie mózgu w dobrej kondycji przez długie lata.