Nauka w trybie hybrydowym

Szanowni Państwo,
dyrektor PLSP w Łomży informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem MEN z 16.10.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 października 2020 r. nasza szkoła pracuje w systemie hybrydowym.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, prosimy naszych uczniów i rodziców o systematyczne zaglądanie do e-dziennika, za pomocą którego będą przekazywane na bieżąco aktualne uzgodnienia i informacje.

Pozostańcie w zdrowiu!