Nowe pozycje na bibliotecznych półkach

KSIĄŻKI PODAROWANE BIBLIOTECE SZKOLNEJ PRZEZ CEA:

1. Sztuka polska

Tom 1 – Romanizm

Tom 2 – Gotyk

Tom 3 – Renesans i manieryzm

Tom 4 – Wczesny i dojrzały barok

2. Ornament. Wielka kolekcja.

FOTOGRAFIA:
1. Susan Sontag, O Fotografii, Kraków 2009. 
Najważniejsza w historii książka poświęcona 
fotografii. Wybitna amerykańska intelektualistka bada znaczenie i funkcję fotografii we współczesnym świecie. Czym w swej istocie jest fotografia? Jakie są jej związki z malarstwem i sztuką? Jak zjawisko fotografii zmieniło nasz sposób
 postrzegania świata? W jakim stopniu fotografia interpretuje rzeczywistość? Jaka jest relacja między fotografem i obiektem oraz między zdjęciem a patrzącym? Na czym polega współczesny heroizm widzenia? Z jakich powodów sięgamy po aparat fotograficzny? Dlaczego skłonni 
jesteśmy przechowywać zdjęcia bliskich nam osób?
Autorka analizuje prace wybitnych fotografów, przytacza teksty pisarzy i filozofów, ale pisze również o fotografowaniu jako części codziennego życia, swoistym społecznym rytuale,
starając się zrozumieć jego funkcję i sens. Głośna książka Susan Sontag to nie tylko zbiór błyskotliwych esejów o fotografii, lecz też pasjonująca, wnikliwa analiza współczesnego świata. Bo przecież, jak sama pisze, „zbierać fotografie to zbierać świat”.
2. Adam Mazur, Decydujący moment. Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku,
Kraków 2012.
Pierwsza książka prezentująca ostatnią dekadę polskiej fotografii. Sylwetki i prace najważniejszych twórców od fotografii artystycznej, reporterskiej, po fotografię mody. W obszernym wstępie autor porządkuje i interpretuje najciekawsze zjawiska. Decydujący moment to książka dla wszystkich, których fascynuje bogactwo współczesnej fotografii; pozycja obowiązkowa zarówno dla kolekcjonerów, jak i dla osób dopiero poszukujących swojej drogi w tej różnorodnej i wciąż rozwijającej się dziedzinie. Sylwetki 92 współczesnych polskich fotografów.
Ponad 500 kolorowych zdjęć. Syntetyczny obraz najbardziej interesujących zjawisk w nowej polskiej fotografii. Wydanie dwujęzyczne, polsko-angielskie.

GRAFIKA:
1. Rembrandt i krąg jego tradycji, oprac., Beata Purc-Stępniak, Kalina Zabuska, Grażyna Zinówko, Bydgoszcz 2010.
2. Albrecht Durer i Szkoła Niemiecka, oprac.,B. Dygała-Kłosińska, Bydgoszcz 2011.
3. Karol-Mondral-1880-1957-Tworczosc-graficzna-miedzy-Paryzem-Bydgoszcza-a-Poznaniem, opracowanie i redakcja naukowa – Barbara Chojnacka, Michał F. Woźniak, Bydgoszcz 2012-2013.
4. Wielość w jedności. Drzeworyt polski po 1900 roku, oprac. i red. naukowa B. Chojnacka, wstęp M. Woźniak, Bydgoszcz 2012.
5. Plakat musi śpiewać, pod redakcją Zdzisława Schuberta, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
Poznań 2012.

Publikacja składa się dwóch części:
– pierwsza zawiera 87 epizodów w układzie chronologicznym od końca XIX wieku do początku XXI wieku, które nie są zapisem historii plakatu jako gatunku artystycznego, każdy z nich jest autonomiczny. Epizody ilustrują zjawiska ważne dla świata, jak „Transformacja w Europie Środkowej” z przykładami z Polski, Czechosłowacji i Węgier, „Ważne problemy społeczne” (AIDS, Alzheimer, głód itp.), „Jazz”, „Erotyka”, a także tematy czysto formalne, jak „Typografia”, „Minimalizm i horror vacui” oraz prezentują najwybitniejszych twórców plakatu polskiego i zagranicznego, takich jak; Alfons Mucha, Gustaw Klimt, Joseph Maria Olbrich, Koloman Moser, Peter Behrens, Thomas Theodor Heine, Lucian Bernhard, Théophile Alexander Steinlen, Stefan Norblin, A.M. Cassandre, Tadeusz Gronowski, Tadeusz Trepkowski, Henryk Tomaszewski, Józef Mroszczak, Jan Lenica, Roman Cieślewicz, Waldemar Świerzy, Jan Młodożeniec, Leszek Hołdanowicz, Bronisław Zelka, Marek Freudenreich, Armin Hofmann, Josef Müller-Brockmann, Ruedi Külling, Donald Brun, Herberti Leupin, Yusaku Kamekura, Paul Davis, Salvador Dali, Juan Miró, Bridget Riley, Victor Vasarele. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Hans Hillmann, Pierre Mendel, Günther Kieser, Gunter Rambow, Holger Matthies, Uwe Loesch, Mitsuo Katsui, Koichi Sato, Kenya Hara, Niklaus Troxler i Ralph Schraivogel, Nancy Skolos i Thomas Wedell, István Orosz, Michel Bouvet, Alain Le Quernec, Per Arnoldi,, Michel Quarez i grupa Grapus, Karel Míška, Vladislav Rostoka. W książce zaprezentowano 737 prac 263 artystów polskich i zagranicznych.
Autorzy esejów: Zdzisław Schubert i zaproszeni do współpracy Szymon Bojko, Magdalena Czubińska, Mariusz Knorowski, Krzysztof Zagrodzki, Anna Konwent-Grabowska, Irena Przymus.
– druga część książki składa się z katalogu plakatów cytowanych w epizodach wg artystów (w układzie alfabetycznym), której autorem jest Zdzisław Schubert.
6. Gnieźnieńskie Spotkania z Plakatem. Spotkanie 3: FINLANDIA. Plakat fiński z lat 1968–1998
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.
7. Gnieźnieńskie Spotkania z Plakatem. Spotkanie 5: SZWAJCARIA. Plakat szwajcarski ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.
8. Gnieźnieńskie Spotkania z Plakatem. Spotkanie 4: NIEMCY. Plakat niemiecki z lat 1960–2000
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.
9. Symbol i forma. Przemiany w malarstwie polskim od 1880 do 1939, wstęp prof. Dorota
Folga-Januszewska. Poznań 2008.

Książka jest zbiorem tekstów eseistycznych o polskiej sztuce, zilustrowanym wybranymi dziełami. Dotyka tematu, który był przedmiotem wielokrotnych prezentacji, ukazuje jednak polską scenę malarską przełomu XIX i XX wieku aż do wybuchu II wojny światowej nie jako kontradykcję tradycji i nowoczesności, lecz jako dialog dwóch pokoleń artystów, którzy ukształtowali naszą artystyczną tożsamość. Od Matejki do Witkacego, od Jacka Malczewskiego do Władysława Strzemińskiego – przebiegały prądy przemian, z perspektywy lat coraz bardziej spójne, coraz mniej przeciwstawne. Polski pansymbolizm, myślenie formą i znaczeniem, poezją i kolorem – choć czerpał z europejskiej moderny – zyskał kształt, którego unikatowość doceniamy na tle innych arcydzieł dwudziestowiecznej Europy. Dzisiaj, w okresie ponownej ekspansji polskiej sztuki (głównie malarstwa), może warto zwrócić się ku źródłom symboli, którymi stale żyjemy.

KATALOGI WYSTAW:
IX Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego, Malbork 1979.
X Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego, Malbork 1984.
XIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego, Malbork 1990.
XIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego, Malbork 1992.
XX JUBILEUSZOWE Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego, Malbork 2005.
LAUREACI MiędzynarodoweGO Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku, Malbork 1981.

oraz

Panteon polskiego sportu. red. Andrzej Martykin i Jan Ździarski – album przekazany do biblioteki szkolnej przez Centrum Edukacji Artystycznej

Nowości w bibliotece szkolnej

Księgozbiór naszej biblioteki wzbogaciły albumy
z zakresu historii sztuki i historii przekazane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży
– Oddział Zbiorów Specjalnych.
Zakupiliśmy także katalogi Międzynarodowych Biennale Ekslibrisu, które są dostępne w pracowni grafiki. Serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów !

 

1. Bałaban Majer, Historia i literatura żydowska, tom I-III, Warszawa 1982.
2. Borowiejska -Birkenmajerowa Maria, Bolesław Jan Czedekowski, Kraków 1994.
3. Dobrowolski Tadeusz, Wit Stwosz – Ołtarz krakowski, Warszawa 1951.
4. Gardonyi Klara, Iluminowane Kodeksy europejskie, Wrocław 1981.
5. Jakimowicz Irena, Witkacy, Warszawa 1985.
6. Jakimowicz A., Rytel A., Indie – panorama sztuki, Warszawa 1978.
7. Jaworska Janina, Twórczość plastyczna Polaków w hitlerowskich więzieniach i obozach 
koncentracyjnych 1939-1945, Warszawa 1975.
8. Jaworska J., Stażyńska K., Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 1985.
9. Juszczak W., Liczbińnska M., Malarstwo polskie. Modernizm, Warszawa 1977.
10. Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.
11. Kossakowska-Szanajca Z., August Zamoyski, Warszawa 1974.
12. Kozakiewicz S., Malarstwo polskie. Oświecenie, klasycyzm. Romantyzm, W-wa 1979.
13. Kreica Ales, Techniki sztuk graficznych, Warszawa 1984.
14. Krzyżanowski Julian, Słownik folkloru polskiego, Warszawa 1965.
15. Laurent Monique, Rodin, Warszawa 1991.
16. Leymarie Jean, Fowizm, Warszawa 1993.
17. Malraux Andre, Nadprzyrodzone, Warszawa 1985.
18. Masłowski Maciej, Józef Chełmoński, Warszawa 1973.
19. Morant Henry, Historia sztuki zdobniczej, Warszawa 1981.
20. Mroszczak J., Zwycięstwo nad faszyzmem w plakacie międzynarodowym, W-wa 1977.
21. Nasibowa Aida, Granitowe komnaty moskiewskiego Kremla, Leningrad 1972.
22. Olszański Kazimierz, Wojciech Kossak, Wrocław 1982.
23. Paprocki Bartosz, Herby rycerstwa polskiego, Warszawa 1982.
24. Pianowski Zbigniew, Z dziejów średniowiecznego Wawelu, Kraków 1984.
25. Pollakówna Joanna, Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939, Warszawa 1982.
26. Rostocki Aleksander, Historia starych samochodów, Warszawa 1988.
27. Ryszkiewicz A., Malarstwo polskie. Romantyzm. Historyzm. Realizm, Warszawa 1989.
28. Rzepinska Maria, Historia koloru, Kraków 1983.
29. Sabath Karol, Życie Oceanu. W kryształowej toni, Warszawa 1992.
30. Schubert Zdzisław, Plakat polski 1970-1978, Warszawa 1979.
31. Sienkiewicz Jerzy, Piotr Michałowski, Warszawa 1959.
32. Starzyński Juliusz, Jan Matejko, Warszawa 1973.
33. Strumiłło Andrzej, Nepal, Łódź 1987.
34. Szczerba Józef, Paweł Stetler. Drzeworyty beskidzkie, Bielsko-Biała 1981.
35. Teissig Karel, Techniki rysunku, Warszawa 1982.
36. Walicki M., Tomkiewicz W., Malarstwo polskie. Manieryzm. Barok, Warszawa 1971.
37. Wierzbicka J., Kobylańska K., Chopin w kraju, Warszawa 1955.
38. Vallentin Antonina, Leonardo da Vinci, Warszawa 1951.
39. Zenowicz Bożena, Realizm w malarstwie polskim, Warszawa 1952.
40. Ziemak Ryszard, Impresje tatrzańskie, Warszawa 1987.