NOWOŚCI w bibliotece szkolnej

 

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o kolejne pozycje:

1. Ormiston R., Robinson M., Secesja. Plakat, ilustracja książkowa i malarstwo czarujacej epoki fin de sieclu,  Warszawa 2010,
czyli książka dla miłośników Secesji.  Ciekawie opisane  i zilustrowane dzieje stylu, jego kierunki i rozwój – w tym szeroko przedstawiona grafika secesyjna oraz losy ‚ruchu odnowy’ na inne sztuki piękne.

2. Semenzato C., Blask renesansu. sztuka europejska 1470-1512, Wrocław 1994.
W książce zaprezentowano różnorodną panoramę europejskiej działalności artystycznej i zamieszczono ponad 250 kolorowych reprodukcji, znakomicie ilustrujących ten okres w historii Europy, oraz artystów, którzy odcisnęli piętno na sztuce tamtych czasów.

3. Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie. wiek XIX i XX, t.3, Warszawa 1988.

4. Kłębowski J., Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987.

5. Rzepińska M.,Historia koloru, t.1 i t.2, Warszawa 1989.

6. Jaroszewski T., Księga pałaców Warszawy, Warszawa 1989.

7. Olszewski A.K., Dzieje sztuki polskiej w zarysie. 1890-1980, Warszawa 1988.

8. Garas K., Malarstwo w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie, Warszawa 1975.

9. Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, Wrocław 1989.

10. Podraza R., Wojciech Kossak. Szczecin 2015.
„Pierwsze, wrocławskie wydanie tej książki, ukazało się w 2012 roku. Było ozdobą uroczystości Kossakowskich w Panoramie Racławickiej, gdzie Autor prezentował swój dorobek literacki o rodzinie Kossaków. Drugie, zmienione, poprawione i rozszerzone wydanie książki o Wojciechu Kossaku zawiera wspomnienie samego artysty, który jako rotmistrz w austriackiej armii, był gościem cesarza Wilhelma II na manewrach w Szczecinie w 1913 roku. Dopełnione wspomnieniem Zofii Jachimeckiej, ostatniej portretowanej przez wielkiego malarza.”

 

Centrum Edukacji Artystycznej przekazało album autorstwa
Łabądź J., Malarstwo świata 1300 najpiękniejszych obrazów, Warszawa 2015.
W książce zaprezentowano 1300 arcydzieł malarstwa światowego. Oprócz wyjątkowych reprodukcji w albumie znalazły się interesujące opisy odkrywające przed Czytelnikiem podstawowe informacje oraz największe zagadki związane z powstaniem dzieł.