Dokumenty szkolne

Akty prawne regulujące działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół, pracę nauczycieli, psychologów szkolnych, dyrekcji, nadzoru pedagogicznego oraz aktualne dokumenty Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotyczące szkolnictwa artystycznego dostępne są na stronie Centrum Edukacji Artystycznej.  Zachęcamy do lektury.

Dokumenty wewnątrzszkolne:

Otwórz dokument

Statut Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Otwórz dokumentSzkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Harmonogram pracy szkoły 2022/2023

Otwórz dokumentSzkolny zestaw podręczników 2022/2023

Otwórz dokumentSzkolny zestaw programów nauczania (przedmioty ogólnokształcące) 

Otwórz dokument

Szkolny zestaw programów nauczania (przedmioty artystyczne) 

Otwórz dokumentRegulamin Egzaminu Dyplomowego

Regulamin rekrutacji 

Otwórz dokument

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce

Otwórz dokument

Regulamin e-dziennika dla rodziców

Otwórz dokument

Regulamin e-dziennika

Regulamin kształcenia na odległość

Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć WF od 1 września 2021

Procedury zmiany grupy języka obcego

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 na rok szkolny 2021/2022 

Procedury przychodzenia i przebywania na terenie szkoły w związku z COVID-19

Oświadczenie rodzica/opiekuna w związku z pandemią COVID-19

Oświadczenie pracownika/ucznia pełnoletniego w związku z pandemią COVID-19

Wniosek rodzica o usprawiedliwienie

Wniosek rodzica o zwolnienie z lekcji

Raporty z ewaluacji:

Ewaluacja wewnętrzna 2021 – raport

Ewaluacja wewnętrzna 2020 – raport

Ewaluacja wewnętrzna 2019 – raport

Ewaluacja wewnętrzna 2018 – raport

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2017 – raport

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2016 – raport

Pobierz plik

 Ewaluacja wewnętrzna 2015 – raport

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2013 – raport

Pobierz plik

Ewaluacja wewnętrzna 2010 – raport

Pobierz plik

Ewaluacja zewnętrzna problemowa 2014 – raport