Patron

Wojciech KossakWOJCIECH HORACY KOSSAK /1856 – 1942/

Jest to niewątpliwie malarz bardzo polski przez swój temperament
i rozmach, przez swą brawurę i werwę, wyrażającą się m.in. w junackim, szerokim zamaszystym i potoczystym dukcie pędzla, przez swe umiłowania życia, ruchu i pędu, przez swój kult konia, przez swe upodobanie
do tematów rycersko-wojskowych i łowieckich

Mieczysław Wallis

 

Wojciech Kossak to malarz, jeden z najważniejszych przedstawicieli „niepospolitego rodu Kossaków”; syn Juliusza /1824-1899/, czołowa postać życia artystycznego młodopolskiego Krakowa oraz Warszawy w okresie dwudziestolecia międzywojennego… [czytaj więcej]

 

GALERIA OBRAZÓW WOJCIECHA KOSSAKA

Portrety
Malarstwo historyczne
Panorama racławicka
Inne obrazy