Anna Karwowska

Pracownia rysunku i malarstwa

W pracowni rozwija się wiedzę i umiejętności które są podstawą na dalszej drodze edukacyjnej – studiach artystycznych. Na zajęciach z rysunku i malarstwa  podstawą jest indywidualna współpraca ucznia z nauczycielem, ogólne korekty i przeglądy całej grupy. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 15 osobowych , co wiąże się z komfortem pracy i przyjemną atmosferą.

Rysunek oparty jest przede wszystkim na pracy z modelem, gdzie porusza się problem anatomii człowieka, przestrzeni w jakiej się znajduje i światła które go kształtuje. Malarstwo oparte na obserwacji rzeczywistości – studia martwych natur, studia postaci, portrety, pejzaże realizowane w plenerze.

Głównym celem pracowni rysunku i malarstwa jest kształtowanie wrażliwości plastycznej, otwartości na sztukę i kreowanie indywidualnej ekspresji.

Nauczycielem prowadzącym jest Anna Karwowska.