Teresa Adamowska

Pracownia rysunku i malarstwa.

To miejsce rozwoju artystycznego uczniów naszego liceum. Tu odbywają się studia z zakresu formy plastycznej w oparciu o martwe natury, postać, pejzaż, tematy z wyobraźni. Pod okiem nauczyciela młodzież poznaje zagadnienia kompozycji, barwy, bryły, światła, linii, faktury, przestrzeni oraz związków i układów wynikających z formy. Praca z modelem służy poznaniu anatomii i proporcji człowieka.

Jesienią i wiosną odbywają się plenery malarskie i rysunkowe, a pracownia zamienia się w atelier do korekty lub realizacji studiów na podstawie szkiców plenerowych. Tutaj równie często podejmowane są przedsięwzięcia plastyczne wybiegające poza plan pracy. Powstają dzieła autorskie z przeznaczeniem na wystawy indywidualne uczniów lub konfrontacje zbiorowe, takie jak wystawa studniówkowa, czy półmetkowa. Jest to miejsce poszukiwań i nieograniczonych eksperymentów artystycznych.

Praca przebiega według planu opracowanego przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową określoną Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nauczycielem prowadzącym jest Teresa Adamowska.