Oferty pracy

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży zatrudni

nauczyciela podstaw fotografii i filmu – od 1 września 2022 r.
w niepełnym wymiarze czasu pracy (9/18 etatu). Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe (dyplom ukończenia uczelni artystycznej z tytułem magistra, specjalność fotografia/film/animacja/intermedia itp.) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Dokumenty aplikacyjne wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych (POBIERZ FORMULARZ) można składać do 23.09.2022 r. osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
18-400 Łomża
e-mail: sekretariat@lplomza.pl