Oferty pracy

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży zatrudni od 1 września 2022 r.:

  • nauczyciela historii sztuki – w niepełnym wymiarze czasu pracy (9/18)
    Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie historii sztuki (tytuł magistra) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Dokumenty aplikacyjne wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych (POBIERZ FORMULARZ) prosimy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
18-400 Łomża
e-mail: sekretariat@lplomza.pl