Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole” organizuje,  pod honorowym patronatem Pani Minister Anny Zalewskiej,  II Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców, która odbędzie się 28.10.2017 r. w Warszawie.

Tym razem tematem wiodącym będą zagadnienia wychowawczo-profilaktyczne. Odbędą się także rozmowy o bieżących, ważnych sprawach, sygnalizowanych w trakcie spotkań z radami rodziców w regionach, w rozmowach telefonicznych, w listach kierowanych do Fundacji oraz w przeprowadzonych przez Fundację „Rodzice Szkole” ankietach.
Wszystkie informacje dotyczące Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: http://radyrodzicow.pl/index.php/o-konferencji
Z
apraszamy.