Pierwiastek antyczny w twórczości Jacka Malczewskiego

KarolinaKordowskaExLibris2015

W Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu w dniu 10 kwietnia 2015 r. jury konkursu dokonało przeglądu i analizy 353 prac z 19 szkół plastycznych.

Decyzją jury uczennica naszej szkoły Karolina Kordowska otrzymała Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu. Nagrodzona praca powstała pod opieką Pani Magdaleny Rusieckiej.

Nominację do grupy nagród i wyróżnień otrzymały także uczennice z klasy II B: Inga Modzelewska, Łucja Surowik i Anna Tomkielska (uczennice  Pani K. Swoińskiej i Pani M. Rusieckiej).
Gratulujemy!