Podlaska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

fundacja-rodzice-szkoleWojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty i Fundacja „Rodzice Szkole” organizują 25 października 2016 roku Podlaską Regionalną Konferencję Rad Rodziców. Odbędzie się ona w godz. 09.30-15.30 w Urzędzie Wojewódzkim, Białystok ul. Mickiewicza 1.

Z każdej Rady Rodziców udział w konferencji może wziąć dwóch jej członków.
Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na witrynie www.radyrodzicow.pl.

Tematyka konferencji obejmuje:
– upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół;
– zewidencjonowanie oczekiwań rad rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół;
– konsolidacja środowisk rodziców i rad rodziców.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a decydującym kryterium jest kolejność zgłoszeń

 

W imieniu organizatorów
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”