PORTRETY

Prace uczniów klasy IIB grupa III

Katarzyna Natusiewicz

Zuzanna Pietrzyk

Zuzanna Kononczuk

Karolina Urynowicz

Karolina Stefens

Kinga Wołkońska

nauczyciel prowadzący: Anna Karwowska