Pracownia fotografii i filmu

Na przedmiocie Podstawy filmu i fotografii realizowane są podstawy programowe określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmujący zagadnienia z fotografii
i filmu. Nasza pracownia wyposażona jest w profesjonalny sprzęt fotograficzny i komputerowy
(PC i Mac) oraz profesjonalne oprogramowanie do cyfrowej obróbki zdjęć i filmu. Zajęcia prowadzone są w małych grupach( max 15 osób), gwarantuje to najlepszą jakość i indywidualne podejście
do każdego ucznia. Zajęcia wyposażają ucznia w wiedzę i umięjętności manualne i warsztatowe.
Tu poznaje formalne środki wypowiedzi artystycznej w fotografii i filmie. Metody rejestrowania obrazu fotograficznego i wideo; zasady działania sprzętu do tradycyjnego i cyfrowego zapisu obrazu. Podstawy obróbki zdjęć i filmu z wykorzystanie technik komputerowych. Uczniowie szkolą się
w doborze właściwych środków technicznych w celu uzyskania zamierzonych efektów artystycznych. Wiedza ta jest niezbędne do samodzielnej pracy w zawodzie plastyka specjalizującego się w reklamie wizualnej. Umiejętności zdobyte w pracowni stwarzają profesjonalne warunki do dalszego kształcenia na wyższych uczelniach.