Pracownia rysunku

Pracownia rysunku rozwija wiedzę i umiejętności które są podstawą na dalszej drodze edukacyjnej – studia artystyczne. Na zajęciach z rysunku podstawą jest indywidualna współpraca ucznia z nauczycielem, ogólne korekty i przeglądy całej grupy. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 15 osobowych , co wiąże się z komfortem pracy i przyjemną atmosferą.
Rysunek oparty jest przede wszystkim na pracy z modelem , gdzie porusza się problem anatomii człowieka, przestrzeni w jakiej się znajduje i światła które go kształtuje.

Głównym celem pracowni rysunku jest kształtowanie wrażliwości plastycznej, otwartości na sztukę i kreowanie indywidualnej ekspresji.