Przypomnienie o obowiązku noszenia maseczek

Informujemy i przypominamy, że ze względu na stan epidemiczny, podczas przerw międzylekcyjnych oraz podczas przemieszczania się po budynku szkoły, wszystkich uczniów, pracowników oraz inne osoby przebywające w szkole, obowiązuje do odwołania nakaz zakrywania nosa i ust (stosowania maseczek ochronnych).