Harmonogram rekrutacji

na rok szkolny 2022/2023
do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Terminy składania dokumentów i rekrutacji 2022 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW – od 14 marca do 31 maja  2022 r.

 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie

EGZAMIN WSTĘPNY – 3 czerwca 2022 r. (piątek), godzina 9:00

 1. Spotkanie ogólne dyrektora szkoły z kandydatami i rodzicami, sala 38, III piętro, godz. 9:00
 2. Egzamin praktyczny:
  – rysunek
  – malarstwo
  – kompozycja przestrzenna
 3. Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

Przypominamy, że uczeń zgłaszający się na egzamin wstępny powinien mieć ze sobą WAŻNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ lub inny dowód tożsamości.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
6 czerwca 2022 r.
informacja tel. 86 21 88 419 lub w zakładce z wynikami na szkolnej stronie internetowej

Składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 12 lipca 2022 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych
13 lipca 2022 r. 

Spotkanie z uczniami i rodzicami klas pierwszych
26 sierpnia 2022 r. godz. 16:00