Harmonogram rekrutacji

na rok szkolny 2021/2022
do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
im. Wojciecha Kossaka w Łomży

 Terminy składania dokumentów i rekrutacji 2021 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW – od 8 marca do 31 maja 8 czerwca 2021 r.

(ze względu na pandemię termin składania dokumentów został wydłużony)

 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie

EGZAMIN WSTĘPNY – 11 czerwca 2021 r. (piątek), godzina 9:00

 1. Spotkanie ogólne dyrektora szkoły z kandydatami i rodzicami, sala 38, III piętro, godz. 9:00
 2. Egzamin praktyczny:
  – rysunek
  – malarstwo
  – kompozycja przestrzenna
 3. Egzamin ustny jest ODWOŁANY.

Przypominamy, że uczeń zgłaszający się na egzamin wstępny powinien mieć ze sobą WAŻNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ lub inny dowód tożsamości.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
14 czerwca 2021 r.
informacja tel. 86 21 88 419 lub w zakładce z wynikami na szkolnej stronie internetowej

Składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 14 lipca 2021 r. do godz. 16:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych
16 lipca 2021 r. 

Spotkanie z uczniami i rodzicami klas pierwszych
27 sierpnia 2021 r. godz. 16:00