Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Tu będzie lista kandydatów PRZYJĘTYCH do klasy I

Tu będzie lista kandydatów NIEPRZYJĘTYCH do klasy I

Zebranie organizacyjne dla uczniów i rodziców klasy pierwszej odbędzie się w piątek, 26 sierpnia 2022 r. o godz. 16:00 w siedzibie szkoły. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa. 

Plener integracyjno-artystyczny w Tykocinie dla klas pierwszych planowany jest w pierwszych dniach września 2022 r. Szczegółowe informacje dostępne są w otrzymanej przez kandydatów ulotce informacyjnej lub pod numerem telefonicznym sekretariatu szkoły.