Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Tu będą wyniki rekrutacji
do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży
na rok szkolny 2021/2022