Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uprzejmie informujemy rodziców oraz uczniów naszej szkoły, że na stronie Centrum Edukacji Artystycznej  dostępne są wszelkie aktualne dokumenty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące szkolnictwa artystycznego. Można tam w łatwy sposób zapoznać się  z aktami prawnymi regulującymi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół, pracę nauczycieli, psychologów szkolnych, dyrekcji, nadzoru pedagogicznego itp. Zachęcamy do lektury.