Stowarzyszenie im. profesor Simony Kossak

31 lipca 2015 roku, z inicjatywy pracowników Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży, na zebraniu założycielskim zostało powołane do życia Stowarzyszenie im. profesor Simony Kossak z siedzibą w Łomży.

 

Cele Stowarzyszenia

Celem statutowym Stowarzyszenia jest między innymi ochrona i promowanie naukowego i kulturowego dorobku rodziny Kossaków oraz troska o zachowanie i rozwój naukowego dorobku prof. Simony Gabrieli Kossak (w tym opieki nad grobem w miejscowości Poryte). Działalność stowarzyszenia związana także będzie z szeroko pojętym promowaniem, rozpowszechnianiem i ochroną sztuki polskiej i dziedzictwa kulturowego, zarówno regionalnego/lokalnego jak i ogólnopolskiego, w kraju i za granicą oraz wspieranie młodych twórców poprzez aktywizację zawodową, działanie na rzecz integracji środowisk twórczych, wyrównywanie szans edukacyjnych, poprawę warunków funkcjonowania i edukacji, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz działanie na rzecz rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i kulturowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Szczegółowe cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji dostępne są w Statucie Stowarzyszenia.

Otwórz dokument Statut Stowarzyszenia im. Profesor Simony Kossak

 

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:
Michał Michalik – prezes
Lidia Radziwanowicz – wiceprezes
Antoni Mieczkowski – skarbnik
Krystyna Wiśniewska-Czarny – sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Zbyszek Rutkowski – przewodniczący
Magdalena Rusiecka
Grażyna Mierzejewska

 

Wszystkich chętnych do wsparcia inicjatywy zachęcamy do przekazywania dobrowolnych wpłat na konto Stowarzyszenia(w tytule przelewu prosimy zaznaczyć, że jest to darowizna na cele statutowe stowarzyszenia):

78 2030 0045 1110 0000 0416 3590

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Z góry dziękujemy za hojność.

 

Kontakt:

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
18-400 Łomża
tel. 664 010 669 (Michał Michalik)
email: stowarzyszenie@lplomza.pl