Misja i cele

31 lipca 2015 roku, z inicjatywy pracowników Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży, na zebraniu założycielskim zostało powołane do życia Stowarzyszenie im. profesor Simony Kossak z siedzibą w Łomży.

Celem statutowym Stowarzyszenia im. Profesor Simony Kossak  jest między innymi ochrona i promowanie naukowego i kulturowego dorobku rodziny Kossaków oraz troska o zachowanie i rozwój naukowego dorobku prof. Simony Gabrieli Kossak (w tym opieki nad grobem w miejscowości Poryte). Działalność stowarzyszenia związana także będzie z szeroko pojętym promowaniem, rozpowszechnianiem i ochroną sztuki polskiej i dziedzictwa kulturowego, zarówno regionalnego/lokalnego jak i ogólnopolskiego, w kraju i za granicą oraz wspieranie młodych twórców poprzez aktywizację zawodową, działanie na rzecz integracji środowisk twórczych, wyrównywanie szans edukacyjnych, poprawę warunków funkcjonowania i edukacji, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz działanie na rzecz rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i kulturowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Szczegółowe cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji dostępne są w Statucie Stowarzyszenia.

 

Wszystkich chętnych do wsparcia inicjatywy zachęcamy do przekazywania dobrowolnych wpłat na konto Stowarzyszenia(w tytule przelewu prosimy zaznaczyć, że jest to darowizna na cele statutowe stowarzyszenia):
78 2030 0045 1110 0000 0416 3590
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Z góry dziękujemy za hojność.