Stypendium socjalne – protokół z posiedzenia komisji

W dniu 14 listopada 2017r. Komisja Stypendialna Stowarzyszenia im. prof. Simony Kossak z siedzibą w Łomży w składzie:
1. Joanna Rakowska
2. Gabriela Horosz
3. Michał Michalik
po analizie 2 złożonych wniosków o przyznanie stypendium socjalnego fundowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Simony Kossak z siedzibą w Łomży, postanowiła nie przyznawać stypendium żadnemu z wnioskodawców.Wnioski nadesłane nie spełniały wszystkich wymagań zawartych w regulaminie.
W związku z powyższym Komisja Stypendialna postanowiła zgromadzone środki przeznaczyć na kolejną edycję stypendium socjalnego, o terminie której informować będzie Zarząd Stowarzyszenia im. prof. Simony Kossak z siedzibą w Łomży.