Stypendia

Stypendium za wyniki w nauce w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 otrzymali następujący uczniowie:

1.        Chludziński  Oskar uczeń kl. III SP  ze średnią ocen 5.56
2.        Jankowska  Weronika  –  uczennica kl. III SP  ze średnią ocen 5.53
3.       
Ampulska  Nina – uczennica kl. IV a ze  średnią ocen 5.45
4.       
Dejneka Ewelina –  uczennica kl. III Gim  ze średnią ocen 5.22
5.       
Orzoł Julia – uczennica kl. IV a ze średnią ocen 5.18
Gratulujemy!

Stypendia w roku szkolnym 2020/2021

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów – Kurzych Aleksandra, kl. IV i Chludziński Oskar, kl. II
 2. Stypendium CEA za wyniki w nauce – Sówka Aleksandra kl. IV, Chojnowska Justyna kl. IV , Winko Wiktoria kl. IV i Ampulska Nina kl. III, Orzoł Julia kl. III
 3. Stypendium Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe – Borkowicz Małgorzata kl. IV i Ramotowska Julia kl. IV

Stypendia w roku szkolnym 2019/2020

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów – Aleksandra Kurzych kl. III

Stypendia w roku szkolnym 2018/2019

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów – Skawska Jagoda kl. IV
 2. Stypendium CEA za wyniki w nauce – Borkowicz Małgorzata kl. I, Skawska Jagoda kl. IV, Kuropatwa Michał kl. IV
 3. Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie –  Borkowicz Małgorzata kl. II i Skawska Jagoda kl. IV
 4. Stypendium Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe – Ejsmont Adam kl. IV i Borkowicz Małgorzata kl. II

Stypendia w roku szkolnym 2017/2018

 1. Stypendium Prezesa Rady MinistrówNatalia Grodzka, kl. III
 2. Stypendium CEA za wyniki w nauceDolinkiewicz Hubert, kl. IV, Ejsmont Adam, kl. IV, Kuropatwa Michał, kl. III
 3. Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie –  Dolinkiewicz Hubert, kl. IV  i Ejsmont Adam,. kl. IV
 4. Stypendium Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukoweHubert Dolinkiewicz, kl. IV

Stypendia w roku szkolnym 2016/2017

 1. Stypendium Prezesa Rady MinistrówŁucja Surowik, kl. IV
 2. Stypendium CEA za wyniki w nauceNatalia Linowska kl. III, Julia Borkowicz kl. III, Kuropatwa Michał kl. II
 3. Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznieJulia Borkowicz kl. III, Anna Tomkielska, kl. IV

Stypendia w roku szkolnym 2015/2016

1. Stypendium za wyniki w nauce Centrum Edukacji Artystycznej otrzymał Adam Ejsmont z klasy II
2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Łucja Surowik z kl. III b
3. Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymał Maciej Prosiński z kl. III b

Stypendia w roku szkolnym 2014/2015

1. Za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2013/2014 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Kinga Rejterada z kl. IV
2. Stypendium za wyniki w nauce CEA otrzymała również Kinga Rejterada z kl. IV
3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Łucja Surowik z kl. II b
4. Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymały: Kinga Rejterada z kl. IV
i Natalia Grabowska z kl. III b

Stypendia w roku szkolnym 2013/2014

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymali: Dymitr Wygowski, kl. IIa i Przemysław Wyska, kl. IIb

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Kinga Rejterada, uczennica klasy III

Stypendia w roku szkolnym 2012/2013

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymali: Izabela Rakowska, kl. IV i Dymitr Wygowski, kl. Ia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Kinga Rejterada, uczennica klasy II

Stypendia w roku szkolnym 2011/2012

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymały: Magdalena Bryła, kl. III oraz Aleksandra Sacharczuk, kl. IV a

Stypendium za wyniki w nauce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały uczennice: Aleksandra Sacharczuk, kl. IVa, Anna Kowalska, kl. IV a i Magdalena Bryła, kl. III

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Aleksandra Sacharczuk, uczennica klasy IV a

Stypendia w roku szkolnym 2010/2011

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymały: Dorota Godlewska, kl. IV b oraz Anna Aneta Rudzka, kl. IV a

Stypendium za wyniki w nauce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały uczennice: Edyta Kowalewska i Judyta Nadolna, kl. IV b

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Aleksandra Sacharczuk, uczennica klasy III a

Stypendia w roku szkolnym 2009/2010

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Judyta Nadolna, uczennica klasy III b

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymała Paulina Krajewska, uczennica klasy III b

Stypendium Fundacji „Janko Muzykant” i WSA w Łomży otrzymała Sylwia Niedźwiecka, uczennica klasy IV b

Stypendia w roku szkolnym 2008/2009

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Klaudia Kamińska

Stypendium Naukowe Rektora WSA w Łomży „Janko Muzykant” otrzymał Krzysztof Głażewski

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymały uczennice: Edyta Kowalewska i Paulina Krajewska

Stypendia w roku szkolnym 2007/2008

Stypendium za wyniki w nauce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały uczennice: Monika Bzura i Aleksandra Kotarska

Stypendium za osiągnięcia artystyczne MInistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał Sebastian Miś

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Anna Wojsław

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymali uczniowie: Kamil Bzura i Aleksandra Kotarska

Stypendia w roku szkolnym 2006/2007

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Marcin Olkowski

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymali uczniowie: Kamil Bzura, Milena Jankowska i Sylwia Zdzichowska

Stypendia w roku szkolnym 2005/2006

Stypendium za wyniki w nauce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali uczniowie: Marcin Olkowski i Monika Bzura

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Marcin Olkowski

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymała Małgorzata Szok

Stypendia w roku szkolnym 2004/2005

Stypendium za wyniki w nauce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Patrycja Chwiejczak

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Patrycja Chwiejczak

Stypendium za osiągnięcia artystyczne MInistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał Kamil Nowiński

Stypendia w roku szkolnym 2003/2004

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Patrycja Chwiejczak

Stypendia w roku szkolnym 2002/2003

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Patrycja Chwiejczak

Stypendium za wyniki w nauce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Patrycja Chwiejczak

Stypendia w roku szkolnym 2001/2002

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Zofia Dziubińska

Stypendium za wyniki w nauce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Patrycja Chwiejczak

Stypendia w roku szkolnym 2000/2001

Stypendium Naukowe Rektora WSA w Łomży „Janko Muzykant” otrzymały uczennice: Monika Zawadzka i Anna Karwowska