Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców/prawnych opiekunów

Centrum Edukacji Artystycznej ogłasza ofertę zdalnych warsztatów psychologicznych dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców/prawnych opiekunów w roku szkolnym 2022/2023.

Warsztaty prowadzone są przez Zespół Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego CEA w okresie od października 2022 r. do maja 2023 r. za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/cea/warsztaty-psychologiczno-pedagogiczne-dla-uczniow-szkol-artystycznych-oraz-ich-rodzicowprawnych-opiekunow