Wyniki II Biennale Wklęsłodruku Łomża 2017

Protokół z obrad Jury II Biennale Wklęsłodruku Łomża 2017

 

Dnia 14 czerwca 2017 r. Jury w składzie:

prof. Rafał Zygmunt Strent – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
prof. Jacek Jagielski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
dr hab Alicja Habisiak-Matczak – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
oraz Adam Tymiński – nauczyciel rzeźby, Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży – sekretarz (bez prawa głosu)

przyznało następujące nagrody w kategoriach:

I kategoria:

I NAGRODA
Olimpia Lorens, ANSUS, KAUNAN, RAIDO
Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej
nauczyciel: Łukasz Kawka, Aldona Bzowska

II NAGRODA
Michał Kubiczek, SUPERJEDNOSTKA
Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej
nauczyciel: Łukasz Kawka, Aldona Bzowska

III NAGRODA
Olimpia Lorens, SEN NA JAWIE
Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej
nauczyciel: Łukasz Kawka, Aldona Bzowska

 

II kategoria:

I NAGRODA
Kamil Gębczyński, DEEPHOLM, tryptyk
Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej
nauczyciel: Łukasz Kawka, Aldona Bzowska 

II NAGRODA
Marianna Matczak, INACZEJ NIŻ NOCĄ
Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
nauczyciel: Jarosław Nowak

III NAGRODA
Sylwester Kluszczyński, STATYCZNA ONA
Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
nauczyciel: Jarosław Nowak

WYRÓŻNIENIE
Angelika Witek, AZOR
Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej
nauczyciel: Sylwia Pałuchowska, Katarzyna Gielecka – Grzemska

 

PODSUMOWANIE

Na konkurs wpłynęło 141 prac w dwóch kategoriach. 13 prac nie spełniło warunków regulaminowych. Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 61 prac z obydwu kategorii.

Szkoły biorące udział:

 1. Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie
 2. Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu
 3. Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
 4. Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim
 5. Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie
 6. Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej
 7. Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie
 8. Zespół szkół Technicznych i Artystycznych, Liceum Plastyczne w Lesku
 9. Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie
 10. Liceum Plastyczne w Raciborzu
 11. Zespół Szkół Plastycznych im. St. Kopystyńskiego we Wrocławiu
 12. Zespół szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 13. Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Jury dostrzega tegoroczną edycję Biennale jako bardziej zróżnicowaną, również technologicznie. Skłania się do otwartości na mieszanie technik graficznych, z dominacją wklęsłodruku – który uchodzi za najszlachetniejszą metodę powielania. Jury zgodnie ocenia, że poziom prac rośnie w sposób naturalny. Członkowie Jury gratulują Uczestnikom Biennale oraz ich Nauczycielom.
Liczymy na kolejne spotkanie, za dwa lata.

WYSTAWA POKONKURSOWA
Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2017 roku w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, ul. Długa 13.

Prace nienagrodzone, niezakwalifikowane do wystawy będą odsyłane do szkół na koszt odbiorcy.