Wyposażenie indywidualne ucznia

wyposażenie uczniaPrzybory i materiały do przedmiotów artystyczno – zawodowych:

Ołówki (B2, B5), pędzle (płaski – 2, okrągły-1), farby wodne (plakatowe), nóż do cięcia papieru, nożyczki, linijka, szkicownik A4

1. RYSUNEK-MALARSTWO
brystol 100×70, blejtramy, tektury, płótno, klej stolarski, farba do gruntowania płótna, farby olejne (w klasach III i IV)

2. SPECJALNOŚĆ TECHNIKI GRAFICZNE
(PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, TECHNIKI DRUKU ARTYSTYCZNEGO)
blacha, cynkowa. linoleum, deski do drzeworytów, gips do gipsorytów, brystol, benzyna ekstrakcyjna, roztwór kwasu azotowego 3%, denaturat, kalafonia, gładziki, chwiejaki, papier ścierny, taśma papierowa do naciągania grafik, worki foliowe

3. SPECJALNOŚĆ FOTOGRAFIA I FILM (REALIZACJE MULTIMEDIALNE)

4. RZEŹBA
glina, gipsy, drut, drewno, klej wikol

5. INNE
brystole kolorowe, papiery samoprzylepne kolorowe, papier A3, A4 (xero)

Uwaga:
materiały do poszczególych pracowni (1-5) kupowane będą w ramach środków gromadzonych na koncie Rady Rodziców (wpłata roczna 300 zł do końca lipca bieżącego roku)