XIX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”

Mamy przyjemność poinformować, że w w XIX Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze niebiesko, zawsze zielono” organizowanym przez Galerię
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu nagrodę otrzymał uczeń naszej szkoły – Maciej Prosiński. Obecnie Maciek podjął już dalszą naukę, wybrał Rzeźbę i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Życzymy powodzenia.
Z 14 371 prac nadesłanych na konkurs z 49 krajów na wystawę pokonkursową jury zakwalifikowało 1016 prac z 45 krajów przyznając 52 nagrody i 48 wyróżnień indywidualnych oraz 3 nagrody zbiorowe dla placówek.
Praca Maćka to grafika pt. „Bawełna”. Inspiracją do powstania pracy była historia rodziny ucznia a także związek człowieka z naturą, bo to właśnie dzięki niej zaistniał postęp…
Praca została wykonana w technice akwaforty i akwatinty i powstała pod opieka nauczyciela technik graficznych, Pani Magdaleny Rusieckiej.

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowały się także prace graficzne: drzeworyt kolorowy Weroniki Gawrych,uczennicy kl.II / obecnie III/ oraz linoryt Katarzyny Kalinowskiej, uczennicy klasy IV. (opiekun artystyczny – Katarzyna Swoińska)
Uroczyste podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy odbędzie się 19 października 2017r., w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu. Gratulujemy!I

(opracował: mr)