XV Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży Żary 2014

Natalia Grabowska - Exlibris

W dniu 17 czerwca 2014 roku został rozstrzygnięty Międzynarodowy Konkurs Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży Żary 2014 zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarach.
Na konkurs napłynęło 299 grafik wykonanych przez 235 młodych autorów z Polski i zagranicy. W konkursie brało udział 10 krajów: Białoruś, Bułgaria, Indie, Litwa, Niemcy, Rosja, Serbia, Słowacja, Tajwan i Węgry. Jury postanowiło przyznać nagrodę i wyróżnienie w kategorii szkół artystycznych uczennicom klasy II naszej szkoły:

II NAGRODANatalia Grabowska „Ex libris Natalia” akwaforta/akwatinta –
nauczyciel Katarzyna Swoińska

WYRÓŻNIENIEKarolina Kordowska „Ex libris Karolina Kordowska”
akwaforta/akwatinta- nauczyciel Magdalena Rusiecka

Do wystawy pokonkursowej Jury zakwalifikowało 219 ekslibrisów. Finał XV Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży odbędzie się 19 września 2014 roku w Galerii Ekslibrisu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach o godz. 14. 00 gdzie odbędzie się spotkanie laureatów , wręczenie nagród oraz uroczyste otwarcie wystawy i wernisaż.
GRATULUJEMY!