Zadania dla uczniów klas I do realizacji w wakacje

Zadanie 1wykonaj 10 zdjęć na temat „Architektura”. Zwróć szczególną uwagę na kadrowanie ujęć, spróbuj za pomocą odpowiedniego kadru podkreślić to, co najciekawsze lub wyrazić  twoje emocje związane z fotografowanym obiektem. Zdjęcia nie muszą być wykonane za pomocą profesjonalnego sprzętu fotograficznego, możesz po prostu użyć telefonu komórkowego. Na zaliczenie wydrukuj 10 najlepszych ujęć. Minimalny format zdjęć – 15×20 cm. 

Zadanie 2wykonaj 10 rysunków w formacie A4 (21×29,7 cm) na temat ” Kompozycja statyczna, kompozycja dynamiczna”. Każdy z rysunków musi być wykonany w innej technice rysunkowej, np. ołówkiem, węglem, kredką, patykiem, tuszem i pędzlem, pastelą suchą, pastelą tłustą, cienkopisem, długopisem, flamastrem, markerem itd

Zadanie 3wykonaj 5 zdjęć przedstawiających litery bądź cyfry. Trudność polega na tym, że nie mogą to być znaki napisane czy narysowane przez człowieka. Rozejrzyj się wokół siebie – może plama na chodniku układa się w kształt przypominający literę, lub gałęzie drzewa wyginają się w formę cyfry? Pójdź na spacer. Miej oczy szeroko otwarte. Rozwiązanie tego zadania jest naprawdę blisko ciebie. Zdjęcia nie muszą być wykonane za pomocą profesjonalnego sprzętu fotograficznego, możesz po prostu użyć telefonu komórkowego. Na zaliczenie wydrukuj 5 najciekawszych propozycji. Minimalny format zdjęć – 15×20 cm.

W pierwszych dniach roku szkolnego zrealizowane w czasie wakacji prace zostaną zebrane przez wychowawców. Wychowawcy przekażą je nauczycielom prowadzącym specjalizacje w szkole. Na podstawie tych prac zespół nauczycieli oceni predyspozycje każdego z uczniów do poszczególnych specjalizacji.